Głosowanie nad Uchwałą nr 05.

Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 31 grudnia 2014 roku Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2015 Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 31. grudnia 2014 roku uchwala...

Głosowanie nad Uchwałą nr 04.

Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 4 w sprawie przystąpienia do Forum Ursynowskich Rad Rodziców. Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 24 października 2014 roku uchwala, co następuje:...

Głosowanie nad Uchwałami nr 01-03.

Rada Rodziców za pomocą systemu głosowania internetowego przegłosowała trzy Uchwał. Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 25 września 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie szkolnego programu wychowawczego. Walne Zebranie Radu...