List do Rodziców od Rady Rodziców

Warszawa, dnia 2 września 2014 roku Do: Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. B. Molskiego Od: Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie im. B. Molskiego Szanowni Państwo, Korzystając z okazji pierwszych zebrań w roku szkolnym...