Warszawa, dnia 2 września 2014 roku
Do: Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. B. Molskiego
Od: Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie im. B. Molskiego

Szanowni Państwo,
Korzystając z okazji pierwszych zebrań w roku szkolnym 2014/2015 chcieliśmy Państwa serdeczne powitać w nowym roku szkolnym i jednocześnie zachęcić do wpierania i pomocy w działaniach Rady Rodziców na rzecz szkoły i naszych dzieci.
Przy tej okazji mamy do przekazania kilka istotnych informacji dotyczących funkcjonowania szkoły i jej elementów wspieranych przez Radę Rodziców.

 1. e-Dziennik – od tego roku szkolnego w szkole obowiązuje wyłącznie e-dziennik. Każdy z rodziców ma dostęp darmowy do podstawowych funkcji e-dziennika jak i informacji w nim się znajdujących za pośrednictwem wychowawców podczas zebrań klasowych. Informacje o zakresie funkcjonalności znajdują się na stronach Librusa. Istnieje możliwość uzyskania pełnej funkcjonalności e-dziennika odpłatnie: za 1 dziecko uczęszczające do szkoły – 22 zł za dziecko za cały rok szkolny lub za rodzeństwo uczęszczające do szkoły – 35 zł za za cały rok szkolny. BARDZO PROSIMY O DEKLARACJE I WPŁATY DO 1 PAŹDZIERNIKA 2014 roku – do skarbników klasowych i przekazanie ich do Rady Rodziców nie później niż na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Druk deklaracji w załączeniu.
 2. Ochrona – szkoła posiada ochronę finansowana ze składek rodziców. W roku szkolnym 2014/2015 koszty te kształtują się następująco:
  1. za 1 dziecko uczęszczające do szkoły – 30 zł za dziecko,
  2. za 2 dzieci uczęszczających do szkoły – 20 zł za każde dziecko,
  3. za 3 dzieci uczęszczających do szkoły – 10 zł za każde dziecko,
  4. powyżej 3 dzieci uczęszczających do szkoły – wszystkie dzieci zwolnione z opłat.
   BARDZO PROSIMY O DEKLARACJE I WPŁATY PODCZAS TEGO ZEBRANIA KLASOWEGO do skarbników klasowych i przekazanie wpłat wraz z listą deklaracji i kwot wpłaconych ich do Rady Rodziców nie później niż na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Druk deklaracji i wpłat w załączeniu.
 3. Rada Rodziców – jak co roku prosimy Państwa o wpłaty na rzecz Rady Rodziców, które pozwalają nam finansować potrzeby szkoły i naszych dzieci uzupełniając skromny budżet jaki otrzymujemy od miasta i dzielnicy. Jak co roku sugerujemy aby była to kwota 10 zł miesięcznie za dziecko. BARDZO PROSIMY O DEKLARACJE I WPŁATY PODCZAS TEGO ZEBRANIA KLASOWEGO do skarbników klasowych i przekazanie wpłat wraz z listą deklaracji i kwot wpłaconych ich do Rady Rodziców nie później niż na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Druk deklaracji i wpłat w załączeniu.
 4. Świetlica – przypominamy także o wsparciu dla świetlicy na materiały dydaktyczne podczas zajęć świetlicowych. Zwyczajowo przyjęliśmy, że jest to 20 zł miesięcznie za 1 dziecko a przy 2 lub większej liczbie dzieci uczęszczających na świetlicę po 15 zł miesięcznie za każde dziecko. Bardzo prosimy o wpłaty na konto świetlicy, które znajdziecie Państwo na stronach internetowych szkoły.
 5. Obiady – przypominamy dla rodziców, których więcej niże jedno dziecko je obiady w szkole o zniżce na drugie dziecko w kwocie 10 zł miesięcznie. Informacje o cenach i formach opłaty oraz inne znajdziecie Państwo na stronach firmy Wyspy Słońca.

Wszystkie wpłaty wspominane powyżej możecie realizować Państwo także na konta bankowe świetlicy i Rady Rodziców podane na stronach internetowych szkoły, bezpośrednio do Rady Rodziców przy stoliku dyżurnym w holu na parterze podczas wszystkich zebrań w szkole oraz bezpośrednio do skarbników klasowych, których prosimy o przekazywanie wpłat przy stoliku dyżurnym Rady Rodziców razem z listą osób. W przypadku wpłat na konto bardzo prosimy w tytule przelewu o podawanie IMIENIA i NAZWISKA dziecka KLASĘ oraz za co jest wpłata (w przypadku wpłaty zbiorczej lub za 2 lub więcej dzieci prosimy o dokładny opis wszystkich dzieci i elementów za które Państwo przelewacie środki). Jest to jedyny sposób na poprawne zidentyfikowanie wpłat.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rady Rodziców do której link jest ze strony szkoły.
Więcej informacji po pierwszym zebraniu Rady Rodziców w tym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu 17 września 2014 roku o godzinie 18.00 w stołówce.

Z poważaniem
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. B. Molskiego