PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców

PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 10 września 2015 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz – w pierwszej części zebrania – Dyrekcja Szkoły i Kierownik Świetlicy oraz przedstawicielki...