Kontakt

Istnieją dwie drogi kontaktu z Radą Rodziców:
1. Mailowo
2. Podczas comiesięcznych zebrań dla Rodziców w holu Szkoły Rada Rodziców ma swój stolik, przy którym dyżuruje przedstawiciel Rady. Można u przedstawiciela dokonać płatności na Radę a także uzyskać informacje o działalności Rady oraz zgłosić swoje propozycje/uwagi.