Szanowni Państwo,
Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców zwołuję zebranie Rady Rodziców na dzień
17 września 2014 roku na godzinę 18.00. Zebranie odbędzie się w stołówce szkolnej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania godzina 18.00
2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły – 40 min
3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał) – 10 min
4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego – 10 minut
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 – 5 min
6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 – 5 min
7. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego – 15 min
8. Uchwalenie dofinansowania każdej z klas na tzw. doposażenie – 15 min
9. Inne tematy – 30 min
10. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 10 min
11. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.20)

Od godziny 17.30 do 18.00 Pani Magdalena Szczech będzie pryzmowała wpłaty indywidualne i grupowe na ochronę, e-dziennik, Radę Rodziców.
W przypadku zastępstwa reprezentanta klasy do Rady Rodziców niezbędne jest pisemne pełnomocnictwo.

Z poważaniem
Robert Wojciechowski
Przewodniczący Rady Rodziców