W dniu 27 listopada odbędzie się zebranie Rady Rodziców z następującym porządkiem obrad:

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania godzina
 2. Spotkanie z firmami kateringowymi (prezentacja wyników ankiety i dyskusja)
 3. Zebranie listy obecności w trakcie spotkania i stwierdzenie quorum
 4. Inne tematy:
  1. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją na temat przypadków związanych z przyjmowaniem substancji niedozwolonych
  2. Uchwalenie rekomendacji Rady Rodziców dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 340 dotyczącej zaistniałej sytuacji
  3. Uchwalenie stanowiska w sprawie rozwoju monitoringu w obu budynkach Szkoły
  4. Uchwalenie stanowiska w sprawie organizacji wycieczek szkolnych
  5. inne tematy
 5. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców