Szanowni Państwo,
Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie zwołuję zebranie Rady Rodziców na dzień 12 września 2018 roku (ŚRODA) na godzinę 18.30.
Zebranie odbędzie się w stołówce na parterze w budynku “Przy Bażantarni” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania godzina 18.30,
 2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły – 30 min,
 3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał) – 10 min,
 4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego – 10 minut,
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 2017/2018– 10 min,
 6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2018/2019 – 5 min,
 7. Uchwalenie modyfikacji regulaminu akcji EkoMol – 5 min
 8. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego 2018/2019 – 15 min
 9. Inne tematy – 30 min,
 10. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 5 min,
 11. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.30).