Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 25 maja 2020 roku
Uchwała nr 4

w sprawie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
Rada Rodziców w dniu 25 maja 2020 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego głosując droga komunikacji elektronicznej pozytywnie opiniuje zestawy ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 (dokument w załączeniu do uchwały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
Załącznik do uchwały