Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 30 września 2017 roku

Uchwała nr 2
w sprawie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

Rada Rodziców w dniu 30 września 2017 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego głosując droga komunikacji elektronicznej uchwala program wychowawczo – profilaktyczny (dokument w załączeniu do uchwały) na rok szkolny 2017/2018.
Rada Rodziców akceptuje cele, zadania i formy realizacji szkolnego programu wychowawczo -profilaktycznego. W miarę naszych możliwości będziemy wspierali Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły w realizacji przyjętego programu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj głosu Liczba oddanych głosów
Liczba głosów oddanych ZA
Liczba głosów oddanych PRZECIW
Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ