Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 14 października 2019 roku
 

Uchwała nr 1

w sprawie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
Rada Rodziców w dniu 14 października 2019 roku uchwala, co następuje:

§1
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego głosując droga komunikacji elektronicznej uchwala program wychowawczo – profilaktycznego (dokument w załączeniu do uchwały) na rok szkolny 2018/2019.

Rada Rodziców akceptuje cele, zadania i formy realizacji szkolnego programu wychowawczo -profilaktycznego. W miarę naszych możliwości będziemy wspierali Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły w realizacji przyjętego programu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt uchwały (link)