Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 26 września 2017 roku

Uchwała nr 1
w sprawie kontynuowania przez szkołę e-dziennika poczynając od roku szkolnego 2017/2018 do odwołania.

Zebranie Radu Rodziców w dniu 26 września 2017 roku uchwala co następuje:

§ 1

Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej akceptuje kontynuowanie
e-dziennika poczynając od roku szkolnego 2017/2018 do odwołania z zastrzeżeniem dostępu darmowego dla kont podstawowych oraz możliwością informowania rodziców między innymi o wynikach nauce w formie wydruków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj głosu Liczba oddanych głosów
Liczba głosów oddanych ZA
Liczba głosów oddanych PRZECIW
Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ