W dniu 14 września, podczas zebrania Rady Rodziców, Prezydium Rady podięło uchwałę w sprawie wyznaczenia koordyntora ds. balu klas gimnazialnych Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie, w osobie Pani Małgorzaty Domagalskiej.

Link do uchwały