Zapraszamy do zapoznania z treścią pisma skierowanego do Prezesa Zarządu SM „Przy Metrze” dotyczącego przebudowy pochylni przy należącym do SM „Przy Metrze” pawilonie handlowym, użytkowanym przez Biedronka, przy ul. Raabego 2.

adobe-24943_640Pismo RR od SM „Przy Metrze”