Cieszymy się, że nasza ekologiczna akcja angażuje całe rodziny! Szczególne podziękowania należą się

Pani Sylwii Kopeć-Kowalskiej oraz

Panu Tomaszowi Kowalskiemu (rodzice ucznia z klasy 6F), którzy dzięki przychylności firmy LG Electronics przekazali nam 10 powerbanków. Powerbanki uzupełnią pulę nagród, które na koniec roku wręczymy największym eko-bohaterom.

Zachęcamy także innych rodziców, by zastanowili się, czy nie mają możliwości tańszego/nieodpłatnego pozyskania nagród/gadżetów dla dzieci biorących udział w EKO-MOLU.

bardzo dziękujemy Rada Rodziców