Wyniki akcji EKOMOL listopad 2017

Kategoria indywidualna
L.p. Klasa Imię Ilość
1. Gim 2C Pola W. 1702,33
2. 2C Emilia Ś. 557,99
3. 3C Jan D. 500,00
4. 0D Michał W. 403,00
5. 5A Bartosz P. 387,00

 

Kategoria klasowa według aktywności
L.p. Klasa Ilość % uczniów biorących udział
1. 3D 1001,65 95,65 %
2. Gim 2G 178,48 89,66 %
3. 3C 1207,18 76,00 %

W kategorii klasowej liczy się aktywność + ilość :
(fragment regulaminu)
4. Zwycięzcami w kategorii indywidualnej będzie 5 uczniów, którzy zgromadzą surowce wtórne o największej wartości, jeżeli Rada Rodziców pozyska sponsorów szansę na nagrody mają również kolejne osoby z listy.
5. Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zbiorą surowce wtórne o największej wartości a w akcji weźmie większość uczniów. W tej kategorii w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę aktywność i systematyczność a później ilość.

6. Premiowane – w dodatkowej klasyfikacji – będą także klasy, które systematycznie, pomiędzy zbiórkami zbierają zbiorczo makulaturę w klasach. Wyniki będą dopisane do wyniku klas, ale nie będą wpływać na kryterium systematyczności – na tę każde dziecko „pracuje” samodzielnie.