Rada Rodziców otrzymała program wychowawczy i program profilaktyczny dla naszej szkoły. Rada Pedagogiczna zaakceptowała ten program 15 września. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim do poniedziałku 22 września. W poniedziałek będziemy przeprowadzać drogą elektroniczną głosowania nad każdym z planów (opis procedury w regulaminie na stronach RR.
Bardzo proszę o przekazanie tych dokumentów do rodziców w klasach tak aby każdy z rodziców miał wiedzę i możliwość zapoznania się z nimi.
1. Program wychowawczy
2. Program profilatyki