Rada Rodziców otrzymała dwa pisma w sprawach, które są przez RR kontrolowane i prowadzone:
1. List od SM „Przy Metrze”, która otrzymała odpowiedź od Jeronimo Martins w sprawie przebudowy przejcia przy budynku Biedronki
2. Pismo od Inżyniera Ruchu do Zastępcy Burmistrza Ursynowa.
Oba pisma do przeczytania w zakładce Otoczenie Szkoły