Szanowni Państwo,
Od kilku lat borykamy się z zawężeniem dojścia do szkoły przy ul. Raabego 2 (Biedronka). Wszystkie informacje i wymianę pism znajdziecie Państwo na stronie Rady Rodziców pod adresem w części „Przebudowa podjazdu dla wózków” https://rrsp340.waw.pl/otoczenie-szkoly/ .

Dzięki uprzejmości jednego z naszych rodziców, a w ubiegłym roku też członka zarządu SM Przy Metrze będącej właścicielem budynku z Biedronką i terenu przyległego uzyskaliśmy plany calej drogi i na koniec czerwca br. Urząd Dzielnicy wykonał i przekazał plany przebudowy do SM.

Celem jest zdecydowane zwiększenie szerokości chodnika i i usunięcia przeszkód na min się znajdujących (np. słupy od dachy). Według przepisów chodnik taki musi mieć minimum 2 m do krawężnika bez żadnych dodatkowych ograniczeń na całej długości.

Dzięki działaniom Rady Rodziców udało nam się uzyskać pisemną deklarację Jeronimo Martins o przeznaczeniu na ten cel 10 000 zł. Na początku listopada ponowiliśmy, obok wcześniejszych rozmów telefonicznych, pismo do zarządu SM Przy Metrze. Niestety do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi mimo moich dwóch prób telefonicznego skontaktowania się z Panem Prezesem.

W związku z tym podjęliśmy szereg działań mających na celu spowodowanie zauważenia i rozwiązania przez wszystkich zainteresowanych problemu dotyczącego większości z naszych dzieci i dzieci uczących się w gimnazjum.

Załączamy petycję z prośbą o zebranie podpisów wszystkich rodziców (mamy i taty) oraz babć, dziadków i sąsiadów w terminie do dnia 14 grudnia oraz oddanie ich w tym dniu podczas zebrań. Prosimy zwielokrotniać stronę z listą w ilościach jakie są potrzebne. W szkole podpisy też będą zbierane w świetlicach jak i podczas zebrań.

adobe-24943_640 petycja – dokument PDF