Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie zwołuję zebranie Rady Rodziców na dzień 14 września 2017 roku (CZWARTEK) na godzinę 18.30.

Zebranie odbędzie się w sali 228 na 2 piętrze w budynku “Przy Bażantarni” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania godzina 18.30,
2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły – 30 min,
3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał) – 10 min,
4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego – 10 minut,
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 oraz Gimnazjum nr 95 za rok szkolny 2016/2017– 10 min,
6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2017/2018 – 5 min,
7. UdzielenieabsolutoriumorganomRadyRodzicówSzkołyPodstawowejnr340iGimnazjum nr 95 za rok szkolny 2016/2017 – 5 min,
8.UchwaleniemodyfikacjiRegulaminuRadyRodzicówSzkołyPodstawowejnr340wzwiązku ze zmianami przepisów – 5 min,
9. Uchwalenie modyfikacji regulaminu akcji EkoMol – 5 min
10. Uchwalenie stanowiska Rady Rodziców dotyczącego dni wolnych w trakcie wiosennych rekolekcji – 5 min,
11. Uchwalenie stanowiska Rady Rodziców w sprawie ochrony w budynku “przy Belgradzkiej” – 5 min,
12. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego 2017/2018 – 15 min
13. Inne tematy – 20 min,
14. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 5 min,
15. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.35).

Z poważaniem
Robert Wojciechowski
Przewodniczący Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
im. B. Molskiego