Godzina zebrania zmieniła się w związku z tym, że będzie na nim obecny Pan Burmistrz Robert Kempa. Zebranie odbędzie się 1 lutego 2017 roku o godzinie 17.30.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców zwołuję zebranie Rady Rodziców na dzień
1 lutego 2017 roku na godzinę 17.30 Zebranie odbędzie się w szkole w stołówce szkolnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania godzina 18.00
  2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał) – 10 min
  3. Spotkanie z Dyrekcją szkoły w celu omówienia organizacji pracy w przyszłym roku szkolnym w związku z reformą edukacji (dyskusja mająca na celu odpowiedź na możliwie dużo obaw) – 60 min (w tej części zaproszeni są wszyscy chętni rodzice ze szkoły)
  4. Podsumowanie wpłat na Radę Rodziców w kontekście realizacji budżetu i drugiego etapu monitoringu – 10 minut
  5. EkoMol informacja – 10 min
  6. Podsumowanie działań na rzecz uzyskania finansowania wyciszenia- 10 min
  7. Inne tematy – 10 minut
  8. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 19.40)

Serdecznie zapraszam na zebranie na część opisaną punktem 3 powyższej agendy wszystkich chętnych rodziców. Proszę o powiadomienie rodziców w klasach.

Z poważaniem

Robert Wojciechowski

Przewodniczący Rady Rodziców