W załączeniu pismo ze strony Jeronimo Martins Polska SA do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” dotyczące poparcia i wyrażenia chęci współpracy oraz wsparcia finansowego Jeronimo Martins Polska SA dla przebudowy pochylni dla niepełnosprawnych  w budynku przy ulicy Raabego 2c, którego jest najemcą.

adobe-24943_640Jeronimo_Martins_SA_do_SM_Przy_Metrze_20161102