Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
 

z dnia 25 maja 2020 roku
Uchwała nr 6

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniach 16,17 i 18 czerwca.

Rada Rodziców w dniu 25 maja 2020 roku uchwala, co następuje:

§1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego głosując droga komunikacji elektronicznej pozytywnie opiniuje nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach 1 – 3 i oddziałach przedszkolnych w związku z przesunięciem egzaminu ósmoklasistów na: 16, 17, 18 czerwca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały