Szanowni Państwo,

Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o dobrowolnym objęciu ubezpieczeniem Uczniów i Pracowników naszej Szkoły w firmie Interrisk.

Analiza rynku dowiodła, że ceny przy wybranej sumie i opcji ubezpieczenia (SU = 15 000 zł; polisa obejmuje wyczynowe uprawianei sportu oraz okulary/aparaty słuchowe) są wyrównane i kształtują się na poziomie 45-50 zł. Dzięki współpracy bezpośrednio z Ubezpieczycielem, z pominięciem „łańcuszka” pośredników, udało nam się uzyskać analogiczny poziom ochrony przy znacznie niższej cenie: 26,50 zł za ucznia. Dodatkowo uzyskaliśmy możliwość otrzymania 5% sumy składek na dowolny cel wskazany przez Radę Rodziców.

Z deklaracji otrzymanych z klas wynika, że chęć ubezpieczenia jest zgłoszona dla 902 uczniów. Prosimy skarbników klas o zebranie po 26,50 zł od rodziców (mogą ubezpieczyć się też te osoby które w deklaracji nic nie wpisały lub wpisały NIE). Prosimy o wpłacenie najlepiej do 5 października (zebrania klasowe) pieniędzy wraz z listami uczniów na stoliku Rady Rodziców lub przelewem na konto Rady Rodziców dosyłając listę mailem.

Ubezpieczenie zostanie zawarte do 30 września 2016 i będzie obowiązywało od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 roku. W załączeniu szczegółowe informacje.

Więcej informacji u przedstawicieli klas RR