Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa  nr 340

NUMERY KONT

Numer konta Rady Rodziców: 
97 1750 0012 0000 0000 3877 1876

Numer konta Świetlicy Szkolnej: 
75 1750 0012 0000 0000 3877 1884

Localizacja

ul. Lokajskiego 3 
02-793 Warszawa

Email

rada.rodzicow.340@gmail.com

Akcja „Ekomol” – bądźmy EKO, naprawdę WARTO

Drodzy Rodzice, chcielibyśmy zaprosić, za Państwa pośrednictwem, Uczniów i ich najbliższych do aktywnego uczestnictwa w akcji "EkoMol", mającej na celu wzrost świadomości ekologicznej Uczniów. Zachęcamy do...

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 2 czerwca 2022

W dniu 2-go czerwca 2022 odbyło się zebranie Rady Rodziców zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. SP340 - Zebranie Rady Rodziców - Protokół -...

W sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych

Bardzo prosimy wszystkie dzieci, nie tylko te z klas 8 i maturalnych oraz ich rodziców, babcie i dziadków o wsparcie petycji. Właśnie od kolejnego tygodnia klasy 1-3 znowu pracują z domu i nie można realizować...

Najnowsze wpisy